O nás

Základným poslaním Sympózia je posilnenie podpory LGBTI+ komunity prostredníctvom digitálneho priestoru, spolupráca s inými združeniami príbuznými s touto tematikou, združovanie a organizovanie ľudí sympatizujúcich s jej cieľmi a poslaním, vykonávanie a koordinácia za týmto účelom. Združenie sa snaží o prehlbovanie vzťahov medzi LGBTI+ komunitou a majoritou prostredníctvom šírenia osvety v online prostredí ako aj rôznych nenásilných akcií, plne rešpektujúcich právne predpisy a legislatívu Slovenskej republiky.

V záujme napĺňania poslania Sympózia sa ciele zameriavajú na vykonávanie týchto akcií:

  • vzdelávací proces – informovať prostredníctvom online prostredia o svete LGBTI+ nielen danú minoritu, ale taktiež majoritnú skupinu. Prevádzkovať online magazín  podporujúci predovšetkým seriózne informácie zo života LGBTI+ komunity, najmä pre lepšie pochopenie jej potrieb a postavenia v spoločnosti,
  • podieľať sa na podpore nadania mladých ľudí z LGBTI+ komunity, podporovať ich kreatívny potenciál poskytnutím digitálneho priestoru občianskeho združenia Sympózium,
  • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia (konferencie, semináre, diskusie, filmové premietania…) nápomocné LGBTI+ komunite k prispievaniu ochrany a zachovania si vlastnej identity v spoločnosti v súlade so všetkými etickými a morálnymi hodnotami jednotlivca,
  • podporovať spoločenské podujatia iných organizácií s cieľom posilniť spoluprácu a prehĺbiť tak pozitívne vzťahy v spoločnosti,
  • poskytovať súkromným aj právnickým osobám možnosť nechať si vypracovať tlačové správy pre vlastné propagačné záujmy podľa kritérií zadávateľa,
  • tvorba reklamných a propagačných materiálov pre fyzické a právnické osoby.

Občianske združenie Sympózium vzniklo 28.11.2018 zápisom do registra Ministerstva vnútra SR. Založené bolo v meste Martin, ktoré v sebe nesie bohatú históriu Slovenska a zároveň sa hovorí o tom, že kedysi v 30.-tých rokoch práve tu v Hoteli Slovan sa konala prvá konferencia homosexuálov na Slovensku.

Význam slova „Sympózium“:

  • hostina, posedenie s duchaplným rozhovorom,
  • vedecká konferencia,
  • rozhovor na filozofický námet,
  • dielo od Platóna, v ktorom sú načrtnuté prvé homosexuálne vzťahy (niektoré publikácie hovoria o „Biblií homosexuálov“).

Ministerstvo vnútra SR