PRIZMA: Čo sa udialo v máji?

V mesiaci máj sme tu boli opäť pre vás! Všetky a všetci robíme v PRIZME maximum, aby sme vytvárali bezpečné a podporné prostredie pre našich klientov a klientky. Zároveň ponúkame možnosť realizácie každej a každému, kto o to prejaví záujem.

Komunitné a poradenské centrum PRIZMA uskutočnilo v máji dve komunitné stretnutia, dve podporné skupiny pre LGBTI+ ľudí a dve podporné skupiny pre trans ľudí a ľudí s otázkami o svojej identite. Taktiež sme začali pomáhať tímu PRIDE Košice so vzdelávaním jeho dobrovoľníčok a dobrovoľníkov.

Keďže na stretnutiach dobrovoľníckeho programu sa zúčastňujú i niektoré naše klientky a klienti, veľa sa vzdelávali a sú odhodlané/í sa vzdelávať a pomôcť v prípravách PRIDE Košice 2019. Na komunitných stretnutiach sme preto veľa času trávili pri odpočinku a spoločenských hrách.

V spolupráci s Amnesty International Slovakia sme premietali film „Deti 404“, po ktorom nasledovala verejná diskusia o LGBTI+ ľuďoch na slovenských školách. V mesiaci máj sme tiež poskytli rozhovor pre týždenník Týždenník TÉMA, kde sme hovorili o našich aktivitách, o (ne)dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou na východnom Slovensku, ale aj o dôležitosti podpory LGBTI+ ľudí zo strany najbližšej rodiny.

Veríme, že mesiac jún bude minimálne rovnako super, akým bol máj a na všetkých a všetky sa tešíme!

Foto: facebook.com/prizmakosice

Leave a Comment